RAZVOJ KADROV IN IZOBRAŽEVANJE

RAZVOJ KADROV IN IZOBRAŽEVANJE

Na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske se zavedamo, da ljudje predstavljajo najpomembnejši razvojni potencial. Zato nas še toliko bolj skrbijo demografske spremembe in trendi, ki se kažejo tudi na našem območju. Ker želimo ostati regija visoke kakovosti življenja za vse generacije, si s številnimi aktivnostmi in projekti na tem področju prizadevamo za večjo zaposlenost, socialno vključenost, višji življenjski standard ljudi ter zmanjšanje regionalnih razlik.