REGIONALNI RAZVOJ

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je skupaj z Razvojno agencijo Sora (Škofja Loka) in BSC Kranj aktivno vpeta v aktivnosti Regionalne razvojne agencije (RRA) Gorenjske. Ta je odgovorna za pripravo ključnih razvojnih dokumentov v regiji, ki Gorenjski zagotavljajo projektne predloge za kandidiranje za državna in evropska sredstva. Največ aktivnosti je vezanih na Regionalni razvojni program Gorenjske 2021–2027, ki je temeljni programski dokument na regionalni ravni. Opredeljuje prednosti razvojne regije, določa njene razvojne prioritete ter finančno ovrednotene programe in projekte.