TURIZEM

Turizem ima v občinah zgornje Gorenjske izjemno pomembno vlogo, tako za lokalno gospodarstvo kot tudi lokalno prebivalstvo. Ta panoga v gorskih občinah predstavlja kar 34 % vseh kapacitet in vseh nočitev v Sloveniji.

Rast je resda prinesla nova delovna mesta in poslovne priložnosti, po drugi strani pa je tudi zmanjšala kakovost življenja za lokalno prebivalstvo. K temu so botrovali predvsem promet, gneče, cene itd. S turistično naravnanimi projekti si na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske prizadevamo zlasti za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja večjo dodano vrednost, bogati lokalno skupnost, ji omogoča napredek in je pomemben ekonomski dejavnik destinacije. Obenem pa ne ogroža narave, vodnih virov in našega okolja nasploh.