GORENJSKO KOLESARSKO OMREŽJE

VEČ INFORMACIJ:

Gorenjsko kolesarsko omrežje je skrbno izdelan preplet kolesarskih povezav na območju Gorenjske. Omrežje obsega 640 kilometrov državnih in lokalnih kolesarskih povezav na Gorenjskem in v nekaterih sosednjih občinah. Pri določitvi omrežja so bili upoštevani mednarodni kriteriji prometne varnosti, atraktivnost pokrajine in dosegljivosti gostinskih in servisnih storitev, trase pa so bile potrjene s strani vseh 24 vključenih gorenjskih Občin ter Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

Glavni cilj projekta je na celotnem omrežju postaviti enotno prometno signalizacijo za kolesarje, posvečamo pa se tudi natančnemu digitalnemu prikazu obstoječe kolesarske infrastrukture ter evidentiranju črnih točk oziroma odsekov na omrežju. Slednje z namenom, da se tem lokacijam pri načrtovanju investicij nameni posebno pozornost, se jih prioritetno odpravi in kolesarjem zagotovi varno pot. Gorenjska regija na tem področju opravlja pionirsko delo, saj je prva v državi, ki se je vzpostavitve omrežja lotila na tako sistematičen način.

PRIKAŽI VEČ

Infrastrukturni del projekta nadgrajujemo tudi s promocijskimi vsebinami. Namen je, da na terenu označeno kolesarsko omrežje ustrezno promoviramo in predstavimo njegove potenciale tako za turizem kot spodbujanje trajnostne mobilnosti. Za prepoznavno podobo smo izdelali promocijske zemljevide (nahajajo se v rubriki KNJIŽNICA) in spletno stran www.gko.si s petimi predlaganimi izleti in gpx sledmi. Prav vsak kolesar lahko najde sebi primerno in ustrezno traso, kjer bo doživel širše območje Gorenjske. Namen projekta je tudi nadgradnja koncepta »kolesarju prijazen ponudnik«, v katerega bodo vključeni predstavniki turističnih namestitev in storitev. Kolesarske povezave ter naravne in kulturne zanimivosti promoviramo tudi na družabnem omrežju Instagram, kjer nas najdete pod imenom @gko_bike.

Projekt so v letu 2021 sofinancirale Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Gorenja vas–Poljane, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Jezersko, Mestna občina Kranj, Občina Kranjska Gora, Občina Naklo, Občina Preddvor, Občina Radovljica, Občina Šenčur, Občina Škofja Loka, Občina Tržič, Občina Železniki, Občina Žiri, Občina Žirovnica, Občina Kamnik, Občina Logatec, Občina Medvode in Občina Vodice. Izvajata ga Razvojna agencija Zgornje Gorenjske in BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske.

UPORABNE POVEZAVE
CILJI
  • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti,
  • spodbujati trajnostno mobilnost,
  • spodbujati in razvijati trajnostni turizem,
  • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju,
  • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo,
  • razvoj novih turističnih proizvodov,
  • komunikacija in prenos dobrih praks med regijami.