ANIMA SANA

VEČ INFORMACIJ:

V zadnjem obdobju se vse več pozornosti namenja krepitvi, ohranjanju in izboljšanju duševnega zdravja. Največ poudarka je na zdravljenju, rehabilitaciji in dolgotrajni oskrbi, medtem ko so obstoječi programi promocije duševnega zdravja in preventive duševnih motenj predvsem pri odrasli populaciji še vedno maloštevilni in neenakomerno dostopni. Tisti, ki so pomoči najbolj potrebni, si jo največkrat najtežje privoščijo.

Poudarek projekta je na izboljšanju preventivnih storitev na področju duševnega zdravja ter skrbi za boljšo splošno ozaveščenost družbe na tem področju. V okviru projekta si prizadevamo za ohranitev dostopnosti storitev na področju duševnega zdravja, ki so bile vzpostavljene v sklopu projekta, ki se je izvajal med 20. 3. 2015 in 30. 4. 2016 v okviru Programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Povpraševanje po aktivnostih v sklopu projekta se iz leta v leto povečuje, obdobja po izbruhu in širitvi virusa COVID-19 pa še posebej izstopajo. Pandemija je velik pečat pustila predvsem na duševnem zdravju ljudi, zato je tudi v prihodnje pričakovati še večjo potrebo in s tem povpraševanje po tovrstnih storitvah.

Projekt sofinancirajo Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica in Občina Žirovnica.

CILJI
  • izboljšane in dostopnejše storitve na področju duševnega zdravja,
  • boljša splošna ozaveščenost družbe o pomenu duševnega zdravja.
DELOVNA PODROČJA
  • koordinacija in administracija projekta,
  • informiranje in obveščanje,
  • individualni preventivni programi,
  • preventivni programi za širše ciljne skupine.