BEYOND SNOW

Mnoga srednje velika in mala smučišča na nižjih in srednjih nadmorskih višinah v Alpah se ubadajo z eksistenčnimi vprašanji, katerih velik razlog so tudi klimatske spremembe, ki zaradi dviganja temperatur skrajšujejo zimsko sezono. Napovedi kažejo, da se bo stanje še poslabševalo. Za kraje z zimsko turistično ponudbo predstavlja veliko grožnjo, ki ne bo vplivala na ekonomski položaj podjetij, temveč tudi na socioekonomsko sliko celotnih skupnosti. Marsikatere današnje prakse, ki se jih poslužujejo smučišča za podaljševanje zimske sezone (predvsem umetno zasneževanje, ki zahteva veliko porabo energije in vode), so ekološko oporečne in le še dodatno prispevajo k negativnim vplivom na okolje, katerih končna posledica so klimatske spremembe.

V okviru projekta Beyond Snow bodo projektni partnerji iz šestih alpskih držav na podlagi klimatskih modelov oblikovali modele za prihodnji razvoj podnebnih razmer v Alpah s poudarkom na snežnih razmerah. Iskali bodo rešitve za trajnostni prehod malih in srednje velikih smučarskih centrov z okolju prijaznejšimi rešitvami, upoštevanjem vseh kulturnih in naravnih danosti in širitvijo turistične sezone na celo leto. Ugotovitve bodo implementirane na pilotnih območjih, kjer bodo projektni partnerji na svojih lokalnih območjih z deležniki dvigovali zavest o obravnavani problematiki, iskali rešitve in delali prve korake v prilagajanju prihajajočim razmeram.

 

Skupna vrednost projekta BeyondSnow: 2.720.729,99 €, od tega vrednost sofinanciranja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) 1.944.472,49 €.

Vrednost projekta na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske: 131.650,00 €, od tega vrednost sofinanciranja ESRR  98.737,50 € (75 %).

Aktivnosti RAGOR-ja:
RAGOR bo v okviru prvih korakov projekta sodeloval pri pridobivanju podatkov za izdelavo modelov in scenarijev za območje Slovenije, v nadaljevanju pa bo aktivnosti osredotočil na območje Bohinja kot zimskega smučarskega središča z dvema smučarskima centroma (Vogel in Soriška planina) ter nekaj manjšimi smučišči (Senožeta, Kozji hrbet, Pokljuka). Z vsemi deležniki, ki se dotikajo zimske turistične ponudbe bodo iskali rešitve in prilagoditve krajšim zimam. RAGOR bo poleg tega v projekt vključil opazovalce projekta (STO, Združenje slovenskih žičničarjev, GIZ Pohodništvo in kolesarstvo), s katerimi bo o dognanjih projekta seznanjal lokalne in državne politične odločevalce, da bodo obravnavano tematiko vključili tudi v svoje strateške razvojne dokumente.

Povezava do spletne strani projekta Beyond Snow

BeyondSnow

Več informacij:

Jelka Popović Gužvić, področni svetovalec
jelka.popovic@ragor.si
04 581 34 03