EURODESK REGIONALNI PARTNER

VEČ INFORMACIJ:

Eurodesk Slovenija je leta 2007 vzpostavil mrežo regionalnih partnerjev, ki jo je v letu 2015 razširil, okrepil in ponovno vzpostavil delovanje mreže. Eurodesk Slovenija deluje s po enim regionalnim partnerjem v vsaki slovenski regiji. Vloga regionalnih partnerjev je v prvi vrsti mladim posredovati informacije o priložnostih za mobilnost mladih v Evropi in informacije o evropski mladinski politiki ter s tem spodbujati participacijo mladih. Od avgusta 2022  tudi Razvojna agencija Zgornje Gorenjske deluje kot Eurodeskov regionalni partner.

O Eurodesku

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji.

Deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 34 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1800 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001.

Eurodesk ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade …

Informiranje mladih

Eurodesk ponuja sveže in preverjene informacije, ki se dotikajo naslednjih glavnih področij:

  • mobilnost mladih: delo v tujini, študij v tujini, prostovoljstvo, natečaji, razpisi, programi za sofinanciranje projektov, pripravništva, usposabljanja na področju mladinskega dela, dogodki za mlade (v novicah)
  • mladinska politika EU: aktualne teme strukturiranega dialoga z mladimi, predsedovanj Svetu EU, tematskih Evropskih let, raziskav o mladih in aktualni dogodki mladinske politike EU …
  • viri o EU: viri in nadaljnje povezave, kjer lahko mladi najdejo informacije o EU ali se o EU na zabaven način izobražujejo preko iger in kvizov …

Spletne povezave

Nacionalna agencija Movit: www.movit.si

Brezplačni info servis Eurodesk:  www.eurodesk.si

Evropska Eurodesk spletna stran: www.eurodesk.eu

Evropski mladinski portal: www.emp.si

Eurodesk vam ponuja ključne informacije o mobilnosti mladih na področju dela, študija in prostovoljstva – tako znotraj programa Erasmus+, kot v okviru drugih (evropskih) programov.