EUROPE DIRECT GORENJSKA

VEČ INFORMACIJ:

Europe Direct Gorenjska  deluje v sklopu mreže evropskih informacijskih točk in je eno od glavnih orodij Evropske unije za obveščanje evropskih državljanov o EU, zlasti o njihovih pravicah in prednostnih nalogah EU. Slednje se trenutno osredotočajo na pobude Next Generation EU – okrevanje po COVID-19, Zelena Evropa ter Evropa pripravljena na digitalno dobo. Poleg tega EU z informacijskimi točkami Europe Direct spodbuja participativno državljanstvo na lokalni in regionalni ravni. 

Z Europe Direct točko želimo na enem mestu zagotoviti čim širši pretok informacij o programih, projektih, pravicah državljanov ali novostih iz EU, glede na novo finančno perspektivo pa zagotoviti tudi vpogled v prihajajoče razpise EU. Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in si izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.

Projekt v letu 2021 sofinancirajo Občina Jesenice, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Bled. Aktivnosti, izvedene do 30. 4. 2021, so bile delno financirane tudi s strani Evropske unije. 

Europe Direct Gorenjska  deluje v sklopu mreže evropskih informacijskih točk in je eno od glavnih orodij Evropske unije za obveščanje evropskih državljanov o EU, zlasti o njihovih pravicah in prednostnih nalogah EU.

Več

Slednje se trenutno osredotočajo na pobude Next Generation EU – okrevanje po COVID19, Zelena Evropa ter Evropa pripravljena na digitalno dobo. Poleg tega EU z informacijskimi točkami Europe Direct spodbuja participativno državljanstvo na lokalni in regionalni ravni. 

Z Europe Direct točko želimo na enem mestu zagotoviti čim širši pretok informacij o programih, projektih, pravicah državljanov ali novostih iz EU, glede na novo finančno perspektivo pa zagotoviti tudi vpogled v prihajajoče razpise EU. Splošni cilj projekta je državljanom zagotoviti enostaven dostop do informacij ter možnost, da izrazijo in si izmenjajo svoja stališča o vseh področjih delovanja EU, zlasti tistih, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje.

Projekt v letu 2021 sofinancirajo Občina Jesenice, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Kranjska Gora in Občina Bled. Aktivnosti, izvedene do 30. 4. 2021 so bile delno financirane tudi s strani Evropske unije.