KOORDINACIJA ŽUPANOV

VEČ INFORMACIJ:

Številni razvojni projekti pa tudi izzivi ne poznajo občinskih meja, zato je sodelovanje županov občin zgornje Gorenjske tako pomembno. Redni sestanki koordinacij županov zgornje Gorenjske potekajo že od leta 2003 in so se izkazali kot koristni za usklajevanje interesov občin. Župani stremijo k skupnemu nastopu ter skupnemu reševanju problemov in izzivov ter skupnemu načrtovanju za posamezna področja, ki so pomembna za razvoj vseh občin in posameznih občin v odvisnosti od drugih. Povezanost, sodelovanje in usklajenost so pomembni predpogoji za uspešno delovanje lokalnih skupnosti zgornje Gorenjske. Glede na številne izzive, vsebine koordinacij prilagajamo aktualnim temam, o katerih spregovorimo skupaj z gosti in odločevalci z nacionalnega nivoja. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske sodeluje kot tehnična podpora koordinacije, v okviru katere se izvajajo tudi določene dogovorjene naloge.