MED NARCISE Z BUSOM

VEČ INFORMACIJ:

Osrednja turistična znamenitost jeseniškega konca so narcise, ki vsako leto spomladi pobelijo travnike v Karavankah nad Jesenicami. V tem času je povečan obisk vasi Planina pod Golico, Plavški Rovt in Javorniški Rovt, zaradi česar prihaja do prometne preobremenitve v teh hribovskih vaseh. RAGOR je zato v sodelovanju in s financiranjem Občine Jesenice pričel z izvajanjem projekta Med narcise z busom, v okviru katerega je v času cvetenja narcis ob vikendih vzpostavljen prometni režim z zaporama lokalnih cest v Planino pod Golico in Javorniški Rovt in brezplačnim avtobusnim prevozom z Jesenic v smeri teh dveh vasi.

Projekt rešuje predvsem prometne težave, ki nastanejo v času cvetenja narcis zaradi pomanjkanja parkirnih mest in izredno velikega obiska v kratkem času, a hkrati spodbuja okolju prijaznejši obisk občutljive narave, ki obiskovalcu ponudi prijazen in brezskrben obisk. Pozabiti pa ne smemo tudi domačinov, katerih vasi niso kot v prejšnjih letih zabite z avtomobilsko pločevino, kar jim je povzročalo veliko preglavic pri vsakdanjih opravilih.

Dolgoročno gledano pa je projekt nakazal tudi na sodobne trende obiska občutljivih in ranljivih gorskih območij v Alpah, ki teži k trajnostnemu in okolju prijaznemu obisku z vzpostavitvijo prometnih omejitev in ponudbe alternativnih, okolju prijaznejših načinov dostopa do turističnih ciljev. O pravilnosti odločitve priča tudi odziv organizacije CIPRA Slovenija, ki projektu izreka pohvalo in podporo takšnemu pristopu.