Mladi@Jesenice

VEČ INFORMACIJ:

Leto 2022:

Projekt Mladi@Jesenice poteka v obliki mladinskega uličnega dela. Mladinsko ulično delo je oblika zagotavljanja mladinskega dela, ki poteka na ulici, tj. na ustaljenih in novo nastajajočih zbirališčih mladih. Zajema delo mladih na ulici za mlade. S takim načinom dela se vzpostavlja stik z mladimi, ki niso organizirani v formalno skupino oziroma skupine, obenem pa so kot skupina/e izključeni iz javnega družbenega diskurza, ki se nanje nanaša.

Podporo mladim nudi skupina mladinskih uličnih delavcev iz Zavoda Jedrce, ki se ob določenih dnevih družijo z mladimi na različnih javnih površinah in z njimi:

  • vzpostavljajo stik in nenasilno komunikacijo
  • soustvarjajo aktivnosti, dogodke, delavnice itd.

Glavni namen dejavnosti je reševanje problematike zbiranja mladih na javnih površinah, vključevanje mladih v lokalno skupnost in ustvarjanje kakovostnega sobivanja.

Projekt financira Občina Jesenice.

Leto 2023:

Pri načrtovanju projekta smo izhajali iz alarmantnih rezultatov raziskave Nacionalnega inštituta za javno zdravje http://www.dps.si/wp-content/uploads/2021/03/Ocena-potreb-po-psihosocialni-podpori.pdf v okviru katere se je pokazalo, da je pandemija zelo grobo zarezala v dobro počutje ciljne skupine mladih med 18. in 29. letom. V okviru raziskave je moč prebrati, da kar vsak 4. anketiranec občasno razmišlja o samomoru. Naslednji vidik je občutno zmanjšanje fizične aktivnosti mladih v času pandemije in tesne povezanosti med fizično aktivnostjo in dobrim počutjem.

Namen projekta je mlade v občini Jesenice, ki niso vključeni v športna društva, ozavestiti o pomenu športa, ki je eden izmed pozitivnih faktorjev pri ohranjanju in krepitvi dobrega počutja. Z vključevanjem v športne dejavnosti bodo mladi razvili ključne kompetence v različnih vidikih življenja. Kot glavni rezultat naj bi udeleženci postali katalizatorji pozitivnih sprememb v lokalni skupnosti, ki spodbujajo večjo vključenost in udeležbo v rednih športnih aktivnostih na prostem ter boljše poznavanje zdravega načina življenja in izboljševanje duševnega zdravja.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske se je za izvajanje projekta Mladi@Jesenice v tem letu odločila za sodelovanje z Inštitutom POMOČ ZAŠČITITI OTROKA, Zavodom Jedrce in Športno zvezo Jesenice. Izvedli smo 13 dogodkov, ki so bili namenjeni mladim od 15. do 29. let starosti.  Z njimi smo se pogovarjali o čustvenih stiskah odraščanja, ter jih spodbujali v kulturna in športna udejstvovanja.

ZAKLJUČNE UGOTOVITVE PROJEKTA

Zaključne ugotovitve iz leta 2022:

  • Vzpostavljanje stika z mladimi je trajalo dlje od naših pričakovanj pred samim začetkom projekta.
  • Za uspešno navezovanje stikov in vzpostavljanje odnosa z mladimi je ključnega pomena pridobivanje njihovega zaupanja, ki smo ga (z)gradili s konstantnim pojavljanjem na lokacijah, kjer se mladi redno zbirajo, in sicer v obliki rednih obhodov ob (približno) istih dnevih in urah.
  • Večinoma isti mladi se redno zbirajo na istih mestih in ob podobnih urah (poleti na Stari Savi, pozimi in zgodaj spomladi na Železniški postaji; ob večernih urah).
  • Mladi, ki smo jih srečevali na ulicah in dogodkih, prihajajo iz različnih socialno-ekonomskih in kulturnih ozadij (pojavljajo se predvsem mladi iz bošnjaških, makedonskih in albanskih kulturnih ozadij, vendar tudi slovenskih, srbskih in hrvaških).
  • Mladi so se izjemno slabo odzivali na vabila Zavoda Jedrce k oblikovanju in izvedbi lastnih idej za projekte in dogodke, sčasoma so postali odzivnejši na vabila na dogodke v režiji Zavoda Jedrce (npr. delavnica grafitiranja, “Bek-tu-skul party”, zaključni dogodek), običajno pa so pokazali veliko pripravljenost pomagati pri pripravah ter zaključnih fazah dogodka (npr. pospravljanje). Večjo udeležbo mladih na naših dogodkih pripisujemo večji prepoznavnosti Zavoda Jedrce in uspešnemu vzpostavljanju stika.
  • Mladi so željni prostora za druženje. Njihova mnenja o tem, kakšen naj bi ta prostor bil, so različna, povezuje pa jih ideja o lastnem, toplem, varnem prostoru za druženje, ki je primeren za mlade oz. je namenjen samo mladim.
  • Mladi potrebujejo mentorstvo, usmeritve ter vzpodbude za kvalitetnejše preživljanje prostega časa.
  • Obstaja nerazumevanje med mladimi in policisti.

Z oddelkom za družbene dejavnosti na Občini Jesenice smo sklenili, da bomo zaključne ugotovitve projekta Mladi@Jesenice predstavili na sestanku vseh deležnikov, ki sodelujejo pri ustvarjanju kvalitetnega življenja mladih v občini. S povezovanjem vseh akterjev v lokalni skupnosti moramo poiskati instrumente, ki so na voljo in celovito reševati vprašanja mladih, kot so beg možganov, težave s kadri mladinskega področja, finance, nezadostna podpora mladih in nezainteresirana mladina. Samo na ta način bomo zagotovili, da bodo mladi ostali v našem okolju in pomembno prispevali k razvoju, življenju in boljši sliki v prihodnosti.