OHRANIMO NARCISE

VEČ INFORMACIJ:

Narcise so z vidika naravnih danosti za razvoj turizma ena glavnih atrakcij, po kateri je občina Jesenice prepoznavna na širšem območju. Narcisne poljane so kot znamenitost odlična podlaga za razvoj turističnih produktov. Žal so zaradi spremenjenega načina kmetovanja in zaraščanja kmetijskih površin travniki narcis vse manjši. Da bi ohranili in okrepili rastišča narcis, smo v letu 2016 vzpostavili program Ohranimo narcise. Z letom 2021 je v program vstopilo že 33 lastnikov s skupno 39,66 ha rastišč. Za zaščito narcis in ostale biotske pestrosti se na teh površinah kmetijska obdelava izvaja prilagojeno.

Projekt v celoti financira Občina Jesenice.

CILJI
  • ohraniti narcise kot naravno vrednoto,
  • povečati prihodke turistične dejavnosti v občini Jesenice,
  • izobraziti lokalno prebivalstvo o pomenu narcis.