PODJETNIŠKA KAVICA

VEČ INFORMACIJ:

Namen projekta Podjetniška kavica je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za podjetniško in poklicno uveljavljanje ob upoštevanju specifičnih potreb ciljnih skupin in njihovih možnosti. Prizadevamo si za širjenje podjetniške kulture, večje zaposlitvene možnosti ter razvijanje konkurenčnih prednosti na trgu delovne sile. Za podjetja in potencialne podjetnike organiziramo najrazličnejše seminarje s področij digitalizacije, marketinga, podjetniškega prava, poslovne komunikacije, vodenja, kadrovanja, promocije zdravja na delovnem mestu ter osebnostne rasti na poslovnem področju. Pridobivanje tovrstnih znanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom lahko pomaga pri reševanju najrazličnejših težav in izzivov, s katerimi se srečujejo.

Projekt v letu 2022 sofinancirajo Občina Bled, Občina Bohinj, Občina Gorje, Občina Jesenice, Občina Kranjska Gora, Občina Radovljica in Občina Žirovnica.

Namen projekta Podjetniška kavica je ustvarjanje pogojev in stimulativnega okolja za podjetniško in poklicno uveljavljanje ob upoštevanju specifičnih potreb ciljnih skupin in njihovih možnosti. 

Manj

Prizadevamo si za širjenje podjetniške kulture, večje zaposlitvene možnosti ter razvijanje konkurenčnih prednosti na trgu delovne sile. Za podjetja in potencialne podjetnike organiziramo najrazličnejše seminarje s področij digitalizacije, marketinga, podjetniškega prava, poslovne komunikacije, vodenja, kadrovanja, promocije zdravja na delovnem mestu ter osebnostne rasti na poslovnem področju. Pridobivanje tovrstnih znanj podjetnikom in potencialnim podjetnikom lahko pomaga pri reševanju najrazličnejših težav in izzivov, s katerimi se srečujejo.

CILJI
  • dvig podjetniške miselnosti prebivalcev,
  • izboljšanje podjetniških znanj,
  • izboljšanje računalniških znanj,
  • vzpostavitev mrežnih povezav med ciljnimi skupinami.