POHODNIŠTVO V OBČINI JESENICE

VEČ INFORMACIJ:

Pohodništvo ima v turistični ponudbi občine Jesenice velik potencial zlasti zaradi svoje trajnostno naravnane vsebine. Umeščenost Jesenic med Karavankami na severni ter Mežaklo, obrobjem Triglavskega narodnega parka oz. Julijskimi Alpami na južni strani predstavlja neprecenljivo danost za postavitev daljinskih (npr. krožna pot Juliana Trail) ali lokalnih planinskih poti različnih težavnosti: od tistih na najvišjih predelih Karavank, na njihovem sredogorju, na Mežakli do najlažjih pešpoti v dolini.

V okviru projekta od leta 2016 deluje posebna delovna skupina, ki jo združujejo planinska, športna in druga podobna društva ljubiteljev pohodništva in rekreacije na prostem. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v vlogi koordinatorja te skupine. Njen osnovni namen je skrbeti za razvoj pohodniške dejavnosti na Jesenicah: vzdrževanje obstoječih in vzpostavitev novih lokalnih ter tematskih poti na območju občine Jesenice. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v tem sklopu tudi v vlogi koordinatorja med Občino Jesenice (KS Blejska Dobrava) in TD Gorje pri aktivnostih, povezanih z urejanjem vplivnega območja soteske Vintgar na jeseniški strani. 

Projekt v celoti financira Občina Jesenice.

REZULTATI

V zadnjih petih letih so bili v projektu doseženi naslednji vidnejši rezultati: 

  • izdelana je bila Pohodniška karta Jesenic (1. izdaja: 2017, 2. izdaja: 2018, 3. izdaja: 2020, 4. izdaja: 2022).
  • v sodelovanju s CŠOD Trilobit je bila obnovljena Naravoslovna in rudarska učna pot;
  • vzpostavljena je bila tematska pot Potep po Mežakli (več v projektu: Potep po Mežakli);
  • postavljena je bila razgledna ploščad na razgledišču Špica pri oddajniku na Mežakli;
  • na območju Blejske Dobrave je bila vzpostavljena mreža usmerjevalnih tabel v navezavi soteska Vintgar–Blejska Dobrava; 
  • postavljeni sta bili informacijski tabli na Blejski Dobravi (v središču vasi) in na parkirišču pokopališča (navezava na sotesko Vintgar);
  • postavljena je bila razgledna ploščad pod slapom Šum v soteski Vintgar; 
  • vrhovi in razgledne točke v občini Jesenice se vsako leto opremljajo z vpisnimi skrinjicami, žigi ali klopcami;
  • izdelan je bil Dnevnik s pohodnih poti “Po jeseniških hribih”;
  • v zadnjem letu je bil uspešno vzpostavljen program brezplačnih promocijskih izletov “Po jeseniških hribih”