TRANSTAT

Trajnostna preobrazba smučarskih središč v Alpah

OPIS

 

Zimski turizem v Alpah je močno odvisen od podnebnih razmer in posledic podnebnih sprememb v gorah. Ker se dolžina in količina snežne odeje v gorskih središčih zaradi podnebnih sprememb snežna odeja hitro zmanjšuje, se deležniki vse pogosteje soočajo z izzivi obvladovanja vplivov podnebnih sprememb na družbeno-gospodarski sistem. Projekt želi spodbujati uvajanje novih modelov turističnega, gospodarskega, družbenega in okoljskega razvoja v gorskih središčih, ki jih razumemo kot smučišča z njihovo okolico. Projektni partnerji se bodo tega splošnega izziva lotili z razvojem fizičnega in digitalnega omrežja gorskih središč, da bi izmenjali znanja ter nudili podporo lokalnim deležnikom pri trajnostni preobrazbi teh območij.

V projektu TRANSTAT nameravamo:

 • Ustvariti orodja in pristope za trajnostno turistično, gospodarsko, družbeno in okoljsko preobrazbo alpskih gorskih središč;
 • Spodbujati participativne pristope za prepoznavanje izzivov ter pripravo scenarijev in rešitev za prihodnji razvoj gorskih središč;
 • Razviti priporočila politikam na lokalni, regionalni, nacionalni in transnacionalni alpski ravni. Spodbujali bomo procese preobrazbe gorskih središč, ki bodo temeljili na kombinaciji gospodarske diverzifikacije in izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev.

Projekt je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) skozi Interreg Alpine Space program.

OSNOVNI PODATKI

 • Kontaktna oseba na RAGOR-ju

Nina Kobal

 • Naslov v izvirniku

Transitions to Sustainable Ski Tourism in the Alps of Tomorrow

 • Kratica

TRANSTAT

 • Trajanje programa
 1. november 2022 – 31. oktober 2025
 • Vodilni partner

Nacionalni inštitut za raziskovanje kmetijstva, prehrane in okolja (FR), Labora…

 • Vodja programa

Emmanuelle George

 • Finančni vir

Interreg Alpine Space

 • Partnerji

Université Grenoble Alpes, Regionalni svet Auvergne-Rhône-Alpes,

Univerza v Milanu,

Regija Lombardija,

Avstrijska akademija znanosti,

alpS Gmbh,

ecoplus Alpin,

ZRC SAZU,

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske,

Univerza za uporabne študije v Grisonu

Links:
TranStat on Alpine Space

Aktivnosti RAGOR-ja:
RAGOR bo koordiniral aktivnosti v zvezi z LIVING LABS. Na smučišču Kranjska Gora in Rogla bo izvajal, preizkušal ter preverjal metodologije razvite v delovnem sklopu 1 ter zagotavljal potrebne podatke za mednarodno pripravo metodologije s predlaganimi rešitvami. Organiziral bo enega od projektnih sestankov (skupaj z obiskom na terenu) in povezal deležnike na ravni LL in Slovenije, da bi v celoti izkoristili rezultate projekta, s čimer bo opolnomočili deležnike za celoletni turizem (ki se zaveda podnebnih sprememb). Naši opazovalci bodo Turizem Kranjska Gora – javni zavod ; LTO Rogla – Zreče, lokalna turistična organizacija in Slovenska turistična organizacija.