TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA

VEČ INFORMACIJ:

Namen projekta je učence OŠ Koroška Bela, OŠ Prežihovega Voranca Jesenice in OŠ Toneta Čufarja Jesenice vključiti v raziskovanje, spoznavanje, ter promocijo turizma v občini Jesenice. Učenci, ki se vključijo v turistični krožek, razvijejo pozitiven odnos do turizma in turistov. Vzbudimo jim zanimanje za turizem kot perspektivno gospodarsko dejavnost v občini Jesenice in možno področje njihovega poklicnega ali ljubiteljskega dela. S privzgojeno ljubeznijo do domačega kraja bodo mladi lahko po svojih močeh ohranjali naravno in kulturno dediščino ter skrbeli za njeno urejenost.

V šolskih letih 2020/2021 in 2021/2022 smo se povezali s projektom KUHAM DOMAče, kjer smo izdelali meni Delavska malca. V sklopu turističnih krožkov smo pri šestih jeseniških gostincih, ki ponujajo meni Delavska malca, posneli promocijske filmčke. V letu 2022 smo jedi iz menija Delavska malca pripravljali v načinu “street food”. Na šolah smo izvajali kuharske delavnice, ob koncu šolskega leta pa so učenci svojim sošolcem in učiteljem predstavili street food jedi.

Projekt v celoti financira Občina Jesenice.

 

CILJI
  • vzgoja in izobraževanje mladih za turizem,
  • razviti ustvarjalnost in podjetnost učencev na področju turizma in kulturne dediščine,
  • razviti odgovornost do ohranjanja naravne in kulturne dediščine domačega kraja,
  • navdušiti mlade za turistične poklice in jih vključiti v izvajanje aktivnosti na področju turizma,
  • promocija občine Jesenice.