ALPFOODWAY

VEČ INFORMACIJ:

Mednarodni projekt AlpFoodway (dolgo ime: Interdisciplinarni, participativni in transnacionalni pristop k dediščini alpske prehrane) je poglobljeno raziskoval prehransko dediščino držav alpskega loka. Njegov namen je bil ugotoviti, kako bi s prehransko dediščino spodbudili vzdržni razvoj alpskih regij in ohranjali ali pa celo povečali njihovo privlačnost za življenje in turizem. Cilj projekta, v katerega je bilo vključenih 14 partnerjev iz 6 alpskih držav, je bila priprava podlag za kandidaturo alpske prehranske dediščine za njen vpis na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Iz Slovenije smo bili v projekt vključeni trije partnerji: poleg Razvojne agencije Zgornje Gorenjske še Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (Ljubljana) ter Regionalna razvojna agencija Severne Primorske d. o. o. (Nova Gorica). 

Projekt je bil financiran s strani EU, Evropskega sklada za regionalni razvoj – programa Interreg (Območje Alp). Potekal je med letoma 2016 in 2019. Po zaključku projekta smo na zgornjem Gorenjskem z nekaterimi aktivnostmi nadaljevali v obliki lokalnega projekta KUHAM DOMAče.

Mednarodni projekt AlpFoodway (dolgo ime: interdisciplinarni, participativni in transnacionalni pristop k dediščini alpske prehrane) je poglobljeno raziskoval prehransko dediščino držav alpskega loka.

Več

Njegov namen je bil ugotoviti, kako bi s prehransko dediščino spodbudili vzdržni razvoj alpskih regij in ohranjali ali pa celo povečali njihovo privlačnost za življenje in turizem. Cilj projekta, v katerega je bilo vključenih 14 partnerjev iz 6 alpskih držav je bila priprava podlag za kandidaturo alpske prehranske dediščine za njen vpis na UNESCO-v Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. 

Iz Slovenije smo bili v projekt vključeni trije partnerji: poleg Razvojne agencije Zgornje Gorenjske še Inštitut za slovensko narodopisje ZRC SAZU (Ljubljana) ter Regionalna razvojna agencija Severne Primorske, d.o.o. (Nova Gorica). 

AKTIVNOSTI

Na zgornjem Gorenjskem so se izvajale naslednje aktivnosti: 

  • popisanih je bilo 10 enot alpske prehranske dediščine, ki so objavljene na portalu www.intangiblesearch.eu;
  • posnetih je bilo 5 kratkih dokumentarnih filmčkov o alpski prehranski dediščini, ki so objavljeni na You Tube kanalu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in v rubriki KNJIŽNICA;
  • izdelan je bil intervju z naravovarstvenikom in publicistom Antonom Komatom. Objavljen je na You Tube kanalu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in v rubriki KNJIŽNICA;
  • izvedenih je bilo 12 medgeneracijskih kuharskih delavnic z otroki iz vrtca Rateče, osnovnošolci iz OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora in lokalnim prebivalstvom, pretežno iz Rateč; 
  • izdana je bila knjiga Rateška košta – Prehranska dediščina Rateč. Objavljena je v rubriki KNJIŽNICA
  • izdelan je bil meni Rateška južna, ki je dostopen v treh rateških gostilnah.
  • posnet je bil promocijski video “Dobrodošli v Ratečah!” / “Welcome to Rateče!”. Objavljen je na You Tube kanalu Razvojne agencije Zgornje Gorenjske in v rubriki KNJIŽNICA