ARHITEKTURA GORENJSKIH VASI

Namen projekta je bil vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture ter prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij, vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Projekt je bil uspešno prijavljen na Javni poziv za izbor operacij LAS Gorenjska košarica. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v njem nastopala kot projektni partner.

Namen projekta Arhitektura gorenjskih vasi je bil vzpostaviti pristop uporabe tradicionalne arhitekture pri trajnostnem razvoju naselij preko razvitega modela o ohranitvi in upoštevanju tradicionalne arhitekture ter prenosu znanj o uporabi tradicionalnih materialov za gradnjo in obnovo ter priporočili za trajnostni razvoj naselij vključno z obnovo zaščitenih stavb in z razvojem možnosti za ponovno oživitev gradnje.

Več

Projekt Arhitektura gorenjskih vasi je bil uspešno prijavljen na Javni poziv za izbor operacij LAS Gorenjska košarica. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v njem nastopala kot projektni partner.

REZULTATI
  • Dendrokronološka analiza 5 kozolcev s pomočjo strokovnih izvajalcev Biotehniškoe fakultete Univerze v Ljubljani.
  • Priprava 10 arhitekturnih posnetkov kozolcev: Priprava arhitekturnih posnetkov je bila izvedena s strani izvajalca – Inštituta za razvoj vernakularne arhitekture, in sicer na območjih: Begunje, Rateče, Dovje, Bled, Podblica, Ravne v Bohinju, Koprivnik, Koprivnik (vas), Plavški Rovt, Zgornje Jezersko in Gozd Martuljek.
  • Praktične delavnice za tesarje in lastnike kozolcev o kozolcih, njihovi izdelavi, popravilih in pomenu v prostoru; osveščevalne delavnice za drugo zainteresirano javnost; delavnica o prihodnosti kozolca na Gorenjskem – dve Zoom delavnici ter ena delavnica na terenu – o obnovi kozolcev za tesarje, lastnike kozolcev ter drugo zainteresirano javnost na Dovjem.
  • Raziskava nesnovne dediščine o kozolcih;
  • Izdaja publikacije o gorenjskem kozolcu z naslovom Od stoga do kozuca (tipologija gorenjskega kozolca, rezultati regionalne raziskave, priročnik za vzdrževanje in obnovo kozolcev, nesnovna dediščina in narečno izrazje, povezano s kozolci na Gorenjskem)
  • Regionalna conacija kozolcev z izrisom tipičnih kozolcev in tipološko karto kozolcev.