FLU-LED

VEČ INFORMACIJ:

V sklopu mednarodnega projekta FLU-LED je bilo izvedeno sistematično zbiranje ledinskih in hišnih imen ter njihovo proučevanje: ustrezni narečni zapisi, poknjiženje, interpretacija oz. motivacijska razlaga imen.

Za dosego tega cilja so bili potrebni trije osnovni delovni postopki:

  • priprava skupne metodologije;
  • posamično zbiranje gradiva na terenu za primerjalne študije in
  • priprava skupnega kulturnega portala Cross Border, ki je omogočil strokovno dokumentacijo imen in interaktivne dejavnosti.

Poleg sistematičnega zbiranja imen in njihove razlage v več jezikih je tudi objava imen v kulturnem portalu Cross Border prispevala k temu, da se hišna in ledinska imena zaščitijo ter se s pomočjo interaktivnih dejavnosti lahko koristijo za lokalne in regionalne kulturne in turistične projekte (tematske pešpoti…) ter v znanstvenoraziskovalne namene.

V sedmih občinah smo v okviru projekta pripravili tudi turistične zemljevide, ki so bili na razpolago domačinom in turistom ter zainteresirani strokovni javnosti.

PARTNERJI

Projekt se je izvajal na območju Južne Koroške in Zgornje Gorenjske. V projektu so sodelovali naslednji projektni partnerji:

  • Slovenska prosvetna zveza/Slowenischer Kulturverband, kot vodilni partner;
  • Krščanska kulturna zveza/Christlicher Kulturverband;
  • Gornjesavski muzej Jesenice;
  • Razvojna agencija Zgornje Gorenjske.