REGIOLAB

VEČ INFORMACIJ:

Eldina Čosatović
dina@ragor.si
04 581 34 19

V slovenskem prostoru še ni obstajal projekt, ki bi celovito in na enem mestu obravnaval in ponujal uporaben odgovor, kako naj slovenske institucije znanja in podjetja vzpostavijo uspešno sodelovanje s sosednjo Avstrijo. Iz tega razloga se je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot projektni partner vključila v mednarodni projekt REGIOLAB – Regional Regional Development Laboratory, ki je prinašal usmeritve in odgovore na izpostavljene izzive. Projekt se je zvajal v okviru operativnega programa SI-AT 2007–2013 in je bil delno financiran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

PRIKAŽI VEČ

V sklopu projekta smo se zavzemali za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Zainteresiranim podjetjem, institucijam in organizacijam smo utirali pot do čezmejnih aktivnosti. Prav tako smo čezmejne aktivnosti podpirali s storitvami, ki naj bi zmanjšale začetne stroške akterjev sodelovanja, povezane s pripravami in razvijanjem sodelovanja, npr. z iskanjem tržišča oziroma partnerjev, seznanjanjem s poslovnim okoljem in njegovimi institucijami na drugi strani meje, pridobivanjem manjkajočih znanj, zagotavljanjem lokacij za čezmejno poslovanje in podobnimi aktivnostmi. V čezmejni regiji (z nekaj izjemami na avstrijski strani) v času projekta ni bilo institucij, ki bi delovale oz. skrbele za sistematično usklajevanje interesov in zagotavljanje storitev zainteresiranim akterjem na obeh straneh meje. Projekt si je prizadeval za vzpostavitev stabilne funkcionalne platforme.

Temeljni cilj projekta je bil vzpostavitev funkcionalnih platform za hitrejši in skladnejši razvoj celotne čezmejne regije Avstrije (še posebej Štajerske in Koroške) ter Slovenije.

Glavne cilje projekta predstavljajo:

  • spodbujanje inovativnosti,
  • izkoriščanje oz. uporaba skupnih in komplementarnih kompetenc ter
  • izboljšanje čezmejnega sodelovanja med podjetji, institucijami znanja, razvojnimi organizacijami, podpornimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi kot tudi drugimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Na ta način smo projektni partnerji težili k povečanju konkurenčnosti čezmejne regije na mednarodni ravni.

V sklopu projekta smo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske ob sodelovanju ostalih slovenskih partnerjev pripravili dve brošuri z naslovom Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Sloveniji in v Avstriji. Brošuri sta bili izdani leta 2011, zato je potrebno pregledati tudi aktualno zakonodajo. 

Brošuri se nahajata v rubriki KNJIŽNICA in nosita naslov: 

  • Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Sloveniji / Gründung und Registrierung von Unternehmen in Slowenien 2011;
  • Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Avstriji / Gründung und Registrierung von Unternehmen in Österreich 2011.

Mednarodni projekt REGIOLAB – Regional Development Laboratory se je izvajal v okviru operativnega programa SI-AT 2007-2013 in je bil delno financiran s strani Evropske unije in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prikaži več

V slovenskem prostoru še ni obstajal projekt, ki bi celovito in na enem mestu obravnaval in ponujal uporaben odgovor, kako naj slovenske institucije znanja in podjetja vzpostavijo uspešno sodelovanje s sosednjo Avstrijo. Iz tega razloga se je Razvojna agencija Zgornje Gorenjske kot projektni partner vključila v projekt REGIOLAB, ki je prinašal usmeritve in odgovore na izpostavljene izzive.

V sklopu projekta smo se zavzemali za spodbujanje čezmejnega sodelovanja. Zainteresiranim podjetjem, institucijam in organizacijam smo utirali pot do čezmejnih aktivnosti. Prav tako smo čezmejne aktivnosti podpiralii s storitvami, ki naj bi zmanjšale začetne stroške akterjev sodelovanja, povezane s pripravami in razvijanjem sodelovanja, npr. iskanjem tržišča oziroma partnerjev, seznanjanje s poslovnim okoljem in njegovimi institucijami na drugi strani meje, pridobivanjem manjkajočih znanj, zagotavljanjem lokacij za čezmejno poslovanje in podobne aktivnosti. V čezmejni regiji (z nekaj izjemami na avstrijski strani) v času projekta ni bilo institucij, ki bi delovale oz. skrbele za sistematično usklajevanje interesov in zagotavljanje storitev zainteresiranim akterjem na obeh straneh meje. Projekt REGIOLAB si je prizadeval za vzpostavitev stabilne funkcionalne platforme.

Temeljni cilj projekta je bil vzpostavitev funkcionalnih platform za hitrejši in skladnejši razvoj celotne čezmejne regije Avstrije (še posebej Štajerske in Koroške) ter Slovenije.

Glavne cilje projekta predstavljajo:

  • spodbujanje inovativnosti
  • izkoriščanje oz. uporaba skupnih in komplementarnih kompetenc ter
  • izboljšanje čezmejnega sodelovanja med podjetji, institucijami znanja, razvojnimi organizacijami, podpornimi in regionalnimi organizacijami, političnimi in upravnimi organi kot tudi drugimi deležniki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Na ta način smo projektni partnerji težili k povečanju konkurenčnosti čezmejne regije na mednarodni ravni.

V sklopu projekta Regiolab smo na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske ob sodelovanju ostalih slovenskih partnerjev pripravili dve brošuri z naslovom Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Sloveniji in v Avstriji. Brošuri sta bili pripravljeni leta 2011, zato je potrebno pregledati tudi aktualno zakonodajo. 

Brošuri se nahajata v rubriki KNJIŽNICA in nosita naslov: 

  • Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Sloveniji / Gründung und Registrierung von Unternehmen in Slowenien 2011; 
  • Vzpostavitev poslovanja in registracija podjetij v Avstriji / Gründung und Registrierung von Unternehmen in Österreich 2011.