SMER TNP

VEČ INFORMACIJ:

Namen projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku (SMER TNP) je bil s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk, priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostavitev podlag za oblikovanje novih inovativnih turističnih produktov.

Projekt je bil uspešno prijavljen na Javni poziv za izbor operacij LAS Gorenjska košarica. 22. 10. 2018 smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev, s katero so bila projektu dodeljena nepovratna sredstva s podukrepa Uredbe CLLD – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost lokalnega razvoja.

Kot partnerji v projektu smo sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora in CIPRA Slovenija.

Projekt je potekal od oktobra 2018 do marca 2021.

Namen projekta Usmerjanje obiska v Triglavskem narodnem parku (SMER TNP) je bil s pomočjo vzpostavitve sistema za spremljanje obiska, analize zbranih podatkov, nabora ukrepov, smernic, izobraževanj, osveščanj, pilotne ureditve informacijskih točk,…

Več

priprave vsebin za interpretacijo naravne in kulturne dediščine usmerjati obisk na območju Triglavskega narodnega parka iz visokogorja in občutljivih con TNP-ja na obrobje parka ter tako poskrbeti za ohranitev in razvoj naravne dediščine, habitatov in biodiverzitete ter vzpostavitev podlag za oblikovanje novih inovativnih turističnih produktov.

Projekt SMER TNP je bil uspešno prijavljen na Javni poziv za izbor operacij LAS Gorenjska košarica. 22. 10. 2018 smo prejeli Odločbo o dodelitvi sredstev, s katero so bila projektu dodeljena nepovratna sredstva s pod ukrepa Uredbe CLLD – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost lokalnega razvoja.

Kot partnerji v projektu smo sodelovali Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Javni zavod Triglavski narodni park, Turizem Bohinj, Občina Bohinj, Občina Kranjska Gora in CIPRA Slovenija.

Projekt je potekal od oktobra 2018 do marca 2021.

DELOVNA PODROČJA
 • vodenje in koordinacija,
 • promocija,
 • vzpostavitev spremljanja obiska in predlogi ukrepov za usmerjanje obiska v TNP,
 • ukrepi in orodja za učinkovito usmerjanje obiska v TNP,
 • spodbujanje trajnostne mobilnosti v okviru TNP.
REZULTATI
 • vzpostavljen sistem spremljanja obiska na območju Triglavskega narodnega parka (gorenjski del);
 • ureditev informacijske točke na Gorjušah;
 • postavitev 22 novih informacijskih tabel;
 • oblikovane in zbrane krajše zgodbe za usmerjanje obiska in interpretacijo naravne ter kulturne dediščine;
 • odkup 120 fotografij in 3 video klipov;
 • organizacija in izvedba študijskih tur;
 • organizacija in izvedba izobraževanj za upravljavce zavarovanih območij in drugo strokovno javnost;
 • vprašalnik, anketiranje in nabor predlogov za urejanje informacijskih točk s strani ranljivih ciljnih skupin;
 • elektronski priročnik z elementi spodbujanja trajnostne mobilnosti ter zbirko interpretacijskih potencialov naravne in kulturne dediščine gorskih prelazov in dolin;
 • organizacija in izvedba demonstracijske ture;
 • organizacija in izvedba delavnic za turistične delavce in druge ponudnike;
 • promocija trajnostne mobilnosti v okviru prireditev;
 • ustvarjeno novo delovno mesto.