Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

LEDINSKA IMENA

Poleg hišnih imen so tudi ledinska imen del jezikovno kulturnega izročila prostora, v katerem ljudje živijo in delajo. Občine Jesenice, Kranjska Gora in Tržič so bile raziskane v okviru mednarodnega projekta FLU-LED, v manjšem merilu pa se aktivnosti nadaljujejo v občini Bohinj. V okviru projekta se s pomočjo domačinov zbere in kartira stara ledinska imena in se jih preveri na srečanjih krajanov. Imena se v narečni obliki obeleži na tiskanem zemljevidu ledinskih imen, ki se jo brezplačno da na razpolago domačinom in obiskovalcem. Poleg tega se jih vključi v spletni pregledovalnik ledinskih imen www.ledinskaimena.si.

 

Cilji projekta:

Cilj projekta je ohraniti kulturno dediščino ter povečati privlačnost turističnega območja.


Obseg del

  • Pregled zgodovinskih virov, ki navajajo ledinska imena,
  • pridobitev podatkov iz ostalih registrov zemljepisnih imen ter pridobitev prostorskih podatkov za izvedbo terenskih popisovanj,
  • pregled že zbranih podatkov,
  • terensko zbiranje imen (sestanki s starejšimi krajani),
  • srečanje z domačini z namenom dokončne uskladitve ledinskih imen,
  • ureditev podatkov in digitalizacija podatkov,
  • izdelava zemljevida in vsebin za tiskano publikacijo, distribucija med lokalno prebivalstvo,
  • umestitev ledinskih imen na spletni portal www.ledinskaimena.si.

Projekt se je pričel leta 2016 in je do sedaj pokril sledeča območja:

  • leto 2016: območje naselij Stara Fužina, Studor in Srednja vas;
  • leto 2017: katastrska občina Bohinjska Češnjica.

 

Financiranje: Občina Bohinj

Informacije: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Klemen Klinar, e-mail: klemen.klinar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 16