Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

Uradne ure: ponedeljek-petek, od 9:00-15:00 ure, po predhodnem dogovoru

 

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

NARAVA NAS UČI - zaključeno

NARAVA NAS UČI - Gorenjsko učno središče za trajnostno naravno kmetovanje

Z vzpostavitvijo učnih vrtov in z ostalimi projektnimi aktivnostmi odpiramo možnosti pravočasnega in v današnjem času nujno potrebnega prenosa oz. pridobivanja znanja o pridelavi visokokakovostne ekološke prehrane, o samooskrbi ter ohranjanju naravnega ravnovesja.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je bila za vodenje izvedbe projekta, ki ga je Občina Radovljica skupaj s partnericama, Občino Jesenice in Občino Kranjska Gora, prijavila na razpis LEADER, izbrana na javnem razpisu. Projekt smo izvajali v sodelovanju  s podizvajalcem, Zavodom Demeter. Glavni namen projekta je bil izobraziti ljudi s področja biodinamičnega kmetovanja in jih spodbuditi k prenosu pridobljenih znanj v prakso.

V sklopu projekta sta bila vzpostavljena učna vrtova v Radovljici in Kranjski Gori. V nadaljevanju je bilo izvedeno teoretično usposabljanje za širšo javnost, ki se ga je udeležilo preko 150 občanov Radovljice, Jesenic in Kranjske Gore. Temu je sledilo  praktično usposabljanje, ločeno za širšo javnost in posebej za otroke vrtcev in šol v Radovljici. Za vsa predavanja in vaje je bilo pripravljeno tudi strokovno gradivo, ki je udeležencem služilo kot priročnik.

Na zaključni promocijski prireditvi na radovljiškem učnem vrtu je bila angažirana Srednja turistična šola iz Radovljice, katere dijaki so iz sestavin, pridelanih na učnem vrtu, pripravili brezplačne obroke, ki so jih delili udeležencem.

 

Sofinanciranje: Sredstva LEADER, Občina Kranjska Gora, Občina Jesenice, Občina Radovljica

Več informacij: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Stevo Ščavničar, e-mail: stevo.scavnicar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 14