Vizitka podjetja

RAGOR - Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spodnji Plavž 24e, 4270 Jesenice

Tel: 04 / 581 34 00
Fax: 04 / 581 34 11
E- pošta:
info@ragor.si 

 

SPOT svetovanje Gorenjska

URADNE URE - VSI TERMINI PO PREDHODNEM DOGOVORU

 Ponedeljek, torek, sreda in petek: 8.00 – 14.00

Sreda, na sedežu SPOT Gorenjska, Zupančičeva 22, 4000 Kranj: 14.00 - 17:00

Četrtek: ni uradnih ur

FB: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske
Spletna stra
n: www.ragor.si

Bilten Moj spletni priročnik

S klikom na povezavo se lahko prijavite na brezplačen bilten -Moj spletni priročnik.


Prijava

RATEŠKI SLOVAR - zaključeno

Del  projekta Ustna izročila, narečja in oživitev obrti in kulinarike, s katerim sta bila Občina Kranjska Gora in Turistično društvo Rateče uspešna na razpisu LEADER, je predstavljalo tudi rateško narečje.

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v projektu nastopala kot strokovni izvajalec dela aktivnosti projekta, in sicer kot koordinator priprave slovarja rateških narečnih besed. Pridobivanje gradiva je potekalo preko srečanj z domačini, ter  kasnejših dodatnih preverjanj besed z najbolj pristnimi govorci rateškega narečja. Priprava jezikoslovnega gradiva v obliki slovarskih enot je potekala tudi v sodelovanju dr. Jožice Škofic (dielaktologinja Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU). Zbranih in v slovar urejenih je bilo 1.640 narečnih besed na temo kulinarike, kmetijstva, gozdarstva, kmečke hiše in praznikov. Slovar v nakladi 500 je izšel v marcu 2015.

 

Cilji projekta:

Cilji projekta Ustna izročila, narečja in oživitev obrti in kulinarike, specifično vezana na rateško narečje, so:

  • medgeneracijsko sodelovanje in druženje krajanov, ohranjanje dediščine Rateč,
  • zapis in ohranitev rateškega narečja in ohranjanje še neevidentiranih zgodovinskih dejstev.

 

Predvideni rezultati projekta:

Kot rezultati projekta so na področju zbiranja narečne dediščine opredeljeni naslednji kazalniki:

  • opis rateškega narečja,
  • delavnice in zvočni zapis narečja (10 srečanj z Ratečani),
  • zapis narečja v obliki zgodb ali slovarja,
  • nabor rateških narečnih besed.


Sofinanciranje
:
sredstva LEADER, Občina Kranjska Gora

Informacije: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – Klemen Klinar, e-mail: klemen.klinar@ragor.si, telefonska številka: 04 581 34 16